Bewindvoering

 

Curatele

 

Mentorschap

Klik hier om in te loggen bij Onview

Bewindvoering

 

Een bewindvoerder helpt mensen om hun financiële situatie op orde te brengen én te houden. Vaststellen wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn, is daarom het eerste wat wij als bewindvoerder doen. Vervolgens nemen wij het financieel beheer over, zodat u er geen omkijken naar hebt. Wij betalen uw rekeningen en u ontvangt thuis geen financiële post meer. Ondertussen blijft u volledig op de hoogte van uw financiële situatie. U kunt namelijk op elk moment inloggen in uw online dossier.

 

Indien er schulden zijn, dan probeert de bewindvoerder hier afspraken over te maken met uw schuldeisers. Wij willen er zo voor zorgen dat de deurwaarders niet te veel beslag leggen en dat er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven. Wanneer dat niet voldoende is, zetten wij ons in om uw schuldenproblematiek op te lossen. Wij kunnen helpen bij het aanvragen en tot stand brengen van een schuldenregeling. Ook kunnen wij voor u de complete aanvraag schuldhulpverlening bij de gemeente verzorgen.

 

Taken van de bewindvoerder (beschermingsbewind) zijn:

 • openen van een beheer- en leefgeldrekening;
 • inventariseren van uw inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • opstellen van uw budgetplan;
 • aanschrijven van alle instanties over uw inkomsten en uitgaven;
 • betalen van uw vaste lasten;
 • betalen van leefgeld op uw leefgeldrekening;
 • verwerken van uw financiële post;
 • aanvragen van toeslagen;
 • kwijtschelding van gemeentelijke belastingen regelen;
 • uw aangifte Inkomstenbelasting verzorgen;
 • aanvragen van alle inkomensverruimende middelen, o.a. bijzondere bijstand, voedselbank en kledingbank;
 • jaarlijks rapporteren aan de rechtbank.

 

Curatele

 

De rechtbank stelt iemand onder curatele wanneer die zijn financiële en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen. Als u onder curatele staat, bent u handelingsonbekwaam. Dit betekent dat u zonder toestemming van de curator geen zakelijke verplichtingen kunt aangaan. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen, dan kan dat alleen met toestemming van de curator. Hebt u geen toestemming en u koopt het huis toch, dan zal de curator de koop ongedaan maken.

 

Curatele is dus een vergaande maatregel. De curator neemt de beslissingen over uw geld en uw goederen. Daarnaast gaat de curator ook uw persoonlijke belangen behartigen. Mocht u verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding nodig hebben, dan zal de curator daarover beslissingen nemen.

 

Ondercuratelestellingen en bewindstellingen worden opgenomen in het Centraal curatele- en bewindregister. Het register is openbaar; iedereen kan het inzien.

Mentorschap

 

Bent u niet meer in staat om uw persoonlijke belangen te behartigen? Dan kunt u ervoor kiezen om mentorschap aan te vragen. De mentor zal dan beslissingen over bijvoorbeeld verzorging, verpleging en begeleiding van u overnemen. De mentor zal uw persoonlijke belangen zo goed mogelijk behartigen.

 

Mentorschap moet worden aangevraagd bij de rechtbank. Wilt u bij de rechtbank zowel bewindvoering als mentorschap aanvragen, dan kunt u dit het beste gelijktijdig doen.

 

Up-to-Date Inkomensbeheer

Postbus 3046, 6802 DA Arnhem

 

 

Telefoon:

B.C.F. Smeenk 06 - 1486 2906
(ma t/m do van 9.00 t/m 11.30 uur telefonisch spreekuur)

 

D. Buijs 06 - 1486 2907

(di t/m vrij van 9.00 t/m 11.30 uur telefonisch spreekuur)

Up-to-Date Inkomensbeheer

Postbus 3046, 6802 DA Arnhem

 

 

Telefoon:

B.C.F. Smeenk 06 - 1486 2906
(ma t/m do van 9.00 t/m 11.30 uur telefonisch spreekuur)

 

D. Buijs 06 - 1486 2907

(di t/m vrij van 9.00 t/m 11.30 uur telefonisch spreekuur)

Up-to-Date Inkomensbeheer

Postbus 3046, 6802 DA Arnhem

 

 

Telefoon:

B.C.F. Smeenk 06 - 1486 2906
(ma t/m do van 9.00 t/m 11.30 uur telefonisch spreekuur)

 

D. Buijs 06 - 1486 2907

(di t/m vrij van 9.00 t/m 11.30 uur telefonisch spreekuur)

Up-to-Date Inkomensbeheer

Postbus 3046, 6802 DA Arnhem

 

Telefoon:

B.C.F. Smeenk 06 - 1486 2906
(ma t/m do van 9.00 t/m 11.30 uur telefonisch spreekuur)

 

D. Buijs 06 - 1486 2907

(di t/m vrij van 9.00 t/m 11.30 uur telefonisch spreekuur)

Up-to-Date Inkomensbeheer

Postbus 3046, 6802 DA Arnhem

 

 

Telefoon:

B.C.F. Smeenk 06 - 1486 2906
(ma t/m do van 9.00 t/m 11.30 uur telefonisch spreekuur)

 

D. Buijs 06 - 1486 2907